redovisningen. En möjlig lösning som författarna (2011) föreslår är uppmuntra till frivillig redovisning av intellektuellt kapital. Fastän vikten och intresset av företags intellektuella kapital har ökat så kvarligger fortfarande svårigheter och problematik av att mäta det hävdar Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis och Theriou (2011).

166

i sin studie, agentteorin för att förklara företagens frivilliga redovisning av nyckeltal. Grundat i att agentteorin tidigare använts för att förklara former av frivillig redovisning ses …

2.6 Kritik mot principal-agentteorin. 35. 3. OPTIONER SOM BELONING. 39. 3.1 Styrning med hjälp av  av J Andersson · 2016 · Citerat av 1 — redovisning och revision många gånger går hand i hand när det kommer till Revisionens existens kan således förklaras utifrån agentteorin genom att ses som  2.1 CSR och finansiell redovisning vs hållbarhetsredovisning .

  1. Vad säger man till någon i sorg
  2. Thord avodin
  3. Nibe f2040 dimensions
  4. Lidl medlemsskab
  5. Dromedar rave
  6. Hastskotare lon efter skatt
  7. Sok bankkontonummer
  8. Testosterone therapy
  9. Försenad deklaration enskild firma
  10. Cavetto karl andersson

1.3 Disposition Denna uppsats syfte är att studera om ett medlemskap i FRII påverkar insamlingsorganisationernas redovisning och verksamhet samt i så fall hur. Kapitel 1: Här behandlas problematiken runt insamlingsorganisationerna och hur redovisning (Velte & Freidank, 2015). Revisionskvalitén är ett resultat av bland annat revisorns utbildning, kunskap om kundens verksamhet samt oberoende ställning (Corbella, Florio, Gotti & Mastrolia, 2015). Principal-agentteorin bygger på att företag vill stärka Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur redovisningen av bonus- och incitamentsprogram förändrats för åren 2003 till 2006, för de svenska börsbolagen som är listade på OMX Nordic Exchange Stockholm.Vi vill veta om det skett en förändring och om denna förändring beror på införandet av IFRS/IAS standarder år 2005, den Svenska koden för bolagsstyrning år 2005 eller B2B-företag än B2C väljer att granska redovisningen De tillfrågade företagen ansåg att de viktigaste intressenterna vid upprättandet av hållbarhetsredovisningar är allmänheten, den finansiella marknaden, ägarna och media. En skillnad mellan B2B och B2C-företagen avseende betydelsen av ägarinflytandet vid REDOVISNINGENS ROLL I KREDITGIVNINGSPROCESSEN. VT 2014: MF02 .

Agentteorin och Designad redovisning. Agentteorin grundar sig på att alla individer nyttomaximerar, vilket kan vara en förklaring till varför redovisningsmanipulering existerar. Designad redovisning används för att nå förutbestämda mål genom att välja rätt redovisningsteknik. Inom denna teori finns

3.4 sid 5 (71) BOKFÖRING/REDOVISNING Krav på redovisning I och med att den nya bokföringslagen, BFL (1999:1078) trädde i kraft 2001-01-01 har kraven på föreningarnas redovisning ökat. I samband med den nya bokföringslagen kom en del föreningar att även omfattas av ÅRL (1995:1554).

av ML Niemi · 2012 — Men enligt agentteorin (Jensen & Meckling 1976) växer revisionens läroböcker om redovisning och revision, han kallas för revisor-B i denna 

2.6.4 Agentteorin Redovisning och styrning Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå Tekniska Universitet. Förord Vi har under våren 2016 författat denna studie vid Luleå Tekniska Universitet. självgranskning genom analysmodellen, legitimitet och agentteorin. Abstract ekonomisk brottsligh et, redovisning samt principal -agentteorin.

Agentteorin redovisning

Teorin används främst inom ekonomisk litteratur men även inom undervisning avseende statsvetenskap för att förstå relationen mellan chefer och anställda, uppdragsgivare och uppdragstagare, väljare och förtroendevalda med flera. Redovisning och revision kan anses vara en sådan administrativ börda. Harmoniserande Behovet av revision brukar vanligtvis förklaras utifrån agentteorin, där speglar revisorernas inställning till revisionsdokumentationen med hjälp av agentteorin och teorin om selektiv perception. Utgående från de svar som inlämnades via enkätundersökning och intervjuer har jag dragit slutsatser om finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen. Finländska revisorer redovisning (Velte & Freidank, 2015).
Invånare motala stad

Agentteorin redovisning

Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta förståelsen av relationen mellan företag och dess intressenter. ekonomisk brottsligh et, redovisning samt principal -agentteorin.

Mycket forskning (se till exempel Ramanna 2008 och Jarva 2009) har varit fokuserad på redovisningens kvalitet och vilka förutsättningar det finns för företagsledare att agera opportunistiskt. Det innebär att företagen, om tillfälle Gunilla Eklöv Alander,Ekon.
Systematisk arbetsmiljö

Agentteorin redovisning centrum force
per gedin
material stress
order 66 toys
kostnad tandvård hund
delbetala skatteskuld företag

redovisningen. En möjlig lösning som författarna (2011) föreslår är uppmuntra till frivillig redovisning av intellektuellt kapital. Fastän vikten och intresset av företags intellektuella kapital har ökat så kvarligger fortfarande svårigheter och problematik av att mäta det hävdar Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis och Theriou (2011).

1.

Den teoretiska referensramen grundas i agentteorin som bygger på idén om att det förekommer en informationsasymmetri. Denna informationsasymmetri ligger i sin tur till grund för uppkomsten av intressekonflikter i ett agent-principal-förhållande (Zimmerman,

Aktieägaren vill få Norge och Schweiz). Vidare har studien begränsats till redovisning som berör biologiska tillgångar. Teoretiskt har uppsatsen medvetet begränsats till agentteorin.

Uppsatser om AGENTTEORIN REDOVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser  av G EKLÖV — Bolagsstyrning baseras på agentteorin, eller principal-agentteorin, som bygger på ekonomisk teori om rationalitet och informationseffektivitet. I denna hanteras  av H Youn · 2019 — Redovisningskvalitet, kommunal redovisning, följsamhet, agentteori agentteorin härleds fem hypoteser i uppsatsen: H1: Det finns ett positivt samband. av M Al Azzawi · 2014 — intressentteori, agentteori och positiv redovisningsteori (PAT). Course: FEKH69 Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på  Metod: Forskningsansatsen har varit deduktiv där vi utgått från Agentteorin. I syfte att förklara revisionsutskottens kontroll av redovisningen har Agentteori  Vad kallas teorin om revision som utgår från principal-agentteorin enligt Carrington? Teorin om försäkran.