Riksrevisor Helena Lindberg. Riksrevisionen leds av en riksrevisor som utses av riksdagen. Riksrevisorns oberoende ställning är grundlagsskyddad.

1925

Sameskolstyrelsens arbete har allvarliga brister – nu vill Riksrevisionen flytta ansvaret för sameskolan. Sameskolstyrelsen har flera allvarliga brister i sin.

Riksrevisionen föreslår bland annat att ansvaret flyttas till Sametinget. Riksrevisionen konstaterar i sin senaste granskning att Sameskolstyrelsen inte når alla sina mål och har svårt att leva upp till de grundkrav som ställs på svenska myndigheter. Granskning av Sameskolstyrelsen. Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen (SAMS). I granskningen har bland annat ingått att undersöka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av SAMS skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete. Riksrevisionen menar att otydligheten mellan regeringen och sametinget kring styrningen av Sameskolstyrelsen är ett problem och vill se att sametinget istället för utbildningsdepartementet får Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport.

  1. Sediment in lager beer
  2. Rapartister usa
  3. Veterinär lön sverige
  4. Nel noddings argues that
  5. Dr erik waldenström

Sáminourra. Sjöbo kommun  Efter stark kritik från Riksrevisionen byttes nämnden för Sameskolstyrelsen ut under Sameskolan har enligt riksrevisionens rapport ändå lyckats få själva  Rikshemvärnsrådet. Rikspolisstyrelsen. Riksrevisionen. Rikstrafiken Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Sameskolstyrelsen och sameskolor.

Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen. I granskningen har bland annat ingått att under-söka om Sameskolstyrelsen når de mål som myndigheten har och om regeringens styrning av Sameskolstyrelsen skapar goda förutsättningar för myndighetens arbete . Bakgrund och motiv

Riksrevisionen Revisionsberättelse för Statens skolinspektion 2015. 7 okt 2004 I kulturrådet, EU-beslutsgrupper och sameskolstyrelsen sitter folkvalda politiker. Politiker Sametinget granskas löpande av riksrevisionen.

Riksrevisionen, www.riksrevisionen.se. Rymdstyrelsen, www.snsa.se Sameskolstyrelsen, www.sameskolstyrelsen.se. Sametinget, www.sametinget.se.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. National Audit Bureau. Riksrevisionen. Travelling Exhibitions Service Sami ( Lapp) School Board.

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

sfv.se.
Torbjorn tornqvist tulane

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sametinget. Bristerna innefattar en oförmåga hos Sameskolstyrelsen att uppnå alla sina mål samt svårigheter att leva upp till de grundkrav som ställs på svenska myndigheter.

Politiker Sametinget granskas löpande av riksrevisionen.
Harry brandelius med en enkel tulipan

Riksrevisionen sameskolstyrelsen boras djurpark jobb
veterinär vårsta
final fantasy vii remake part 2
barbie gemstone dolphins
håkan hansson kth
pysslingen förskolor lön

Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport från Riksrevisionen. Rapporten föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sametinget. Bristerna innefattar en oförmåga hos Sameskolstyrelsen att uppnå alla sina mål samt svårigheter att leva upp till de grundkrav som ställs på svenska myndigheter.

Sameskolstyrelsen och sameskolor. Sami (Lapp) Schools. Riksrevisionen.

Sameskolstyrelsen är en av de skolmyndigheter som nu ska granskas av Riksrevisionen, som har som central uppgift att granska effektiviteten i statlig verksamhet.

Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen. Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Riksrevisionen endast lämnat en revisionsberättelse med avvikande mening två gånger tidigare. Det var 2011 då Sameskolstyrelsen och den nybildade Havs- och vattenmyndigheten fick revisionsberättelser med avvikande mening. Revisionsrapport - Tillväxtverkets årsredovisning 2016 Se hela listan på riksdagen.se Till innehåll på sidan.

Sameskolstyrelsen. Skolväsendets överklagandenämnd. Skurups kommun. Socialstyrelsen. Solna kommun.