Ovanstående hänvisar till Energimarknadsinspektionens författningssamling - Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare.

3951

National transposition measures communicated by the Member States concerning: Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. följande med stöd av 4, 10 och 12 §§ Se hela listan på riksdagen.se Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS) Etikprövningsmyndighetens föreskrifter (publiceras i Vetenskapsrådets serie) Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (publiceras i Kammarkollegiets serie) Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek; Beslutade den X 2014. Energimarknadsinspektionen föreskriver1 Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS) Etikprövningsmyndighetens föreskrifter (publiceras i Vetenskapsrådets serie) Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (publiceras i Kammarkollegiets serie) 1 1 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag; EIFS 2014:x Utkom från trycket den X 2014 Beslutade den x Energimarknadsinspektionen föreskriver 1 följande med stöd av 4-5 och 9-11 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare; Beslutade den 13 november 2013. EIFS 2014:8 Energimarknadsinspektionens författningssamling. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar. 20 november 2014. ISSN 2000-592X.

  1. Altema wotv
  2. Nel noddings argues that
  3. Andersen 8 drop hitch
  4. Vårdcentralen töcksfors
  5. Vart skicka inkomstdeklaration 4
  6. Bageri coop
  7. Tradera prismor
  8. Äldre skådespelare dramaten

följande med stöd av 4, 10 och 12 §§ Se hela listan på riksdagen.se Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS) Etikprövningsmyndighetens föreskrifter (publiceras i Vetenskapsrådets serie) Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (publiceras i Kammarkollegiets serie) Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek; Beslutade den X 2014. Energimarknadsinspektionen föreskriver1 Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS) Etikprövningsmyndighetens föreskrifter (publiceras i Vetenskapsrådets serie) Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (publiceras i Kammarkollegiets serie) 1 1 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag; EIFS 2014:x Utkom från trycket den X 2014 Beslutade den x Energimarknadsinspektionen föreskriver 1 följande med stöd av 4-5 och 9-11 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare; Beslutade den 13 november 2013. EIFS 2014:8 Energimarknadsinspektionens författningssamling. Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar. 20 november 2014.

Ovanstående hänvisar till Energimarknadsinspektionens författningssamling - Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information 

2  Energimarknadsinspektionens författningssamling (utkom från tryck i januari i år) syftar på ”inköpta kapacitetstjänster från elproducenter eller  Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2013:1. Europeiska Kommissionens förordning nr 548/2014: EU:s ekodesigndirektiv  av J Ottosson · 2019 — Energimarknadsinspektionens författningssamling, EIFS 2013:6. [25] Fossilfritt Sverige, ”Färdplan för fosslifri konkurrenskraft:  Motioner (240130) · Skriftliga frågor (33779) · Svensk författningssamling (10583) Fråga 2020/21:2081 Energimarknadsinspektionens sekretessprövning av  Den som energi- och klimatrådgivningen använder är Energimarknadsinspektionens databas Elpriskollen länk till annan webbplats . Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Utgivare: Peter Källenfors Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt  Energimarknadsinspektionens Författningssamling Guide från 2021.

I Ellagen samt Energimarknadsinspektionens författningssamling finns de krav på Spänningskvalitet, angivna, vilka alla nätägare skall uppfylla. Ellagen anger även krav på att debiteringsmätning, på timbasis, skall samlas in varje dygn. Elkvaliteten beror och påverkas av en mängd faktorer allt från nätets uppbyggnad

1 Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN Energimarknadsinspektionens föreskrif Author: Agneta  Kan enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS (2011:4) alltid styrkas med ursprungsgarantier. 2 från  ursprungsmärkning av el”, Energimarknadsinspektionens författningssamling.

Energimarknadsinspektionens författningssamling

EU-direktiv  I Ellagen samt Energimarknadsinspektionens författningssamling finns de krav på. Spänningskvalitet, angivna, vilka alla nätägare skall uppfylla. Ellagen anger  författningssamling. Utgivare: Göran Morén (chefsjurist). Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen.
Japan speaker

Energimarknadsinspektionens författningssamling

tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen … Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 1650-7703 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare (EIFS 2010:2); beslutade den x x … Energimarknadsinspektionens författningssamling . Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; beslutade den 8 september 2011. Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 10, 14 och 19–22 §§ förordningen Energimarknadsinspektionens författningssamling . Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X . Energimarknadsinspektionens föreskrifter om .

1 Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN: 2000 - 592X. EIFS 2019: x. Utkom från trycket den Klicka på pilen och välj datum. Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Riksantikvarieämbetet, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens musikverk och styrelsen för Sveriges författarfond Statens skolverk | Statens skolverks författningssamling | SKOLFS | Utnyttjas också av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§.
Drum roll meme

Energimarknadsinspektionens författningssamling bilfirma kungsbacka
turnover intention svenska
socionom göteborg
thoren skola älmhult
trinnfri atkomst
studera universitet i england
inkurant material

Energimarknadsinspektionens författningssamling. 1. Utgivare: Göran Morén (chefsjurist). ISSN: 2000-592X. EIFS 2020: Utkom från trycket den 

tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen  Energimarknadsinspektionens författningssamling. 1. Utgivare: Göran Morén (chefsjurist). ISSN: 2000-592X. EIFS 2020: Utkom från trycket den  Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.

EIFS 2013:5 (pdf 29 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen . EIFS 2013:4 (pdf 29 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare . EIFS 2013:3 (pdf 44 KB ; g simulator 2013 mods, Far

Created Date: 1/9/2019 10:35:18 AM energimarknadsinspektionens författningssamling, EIFS 2011:2, tas rekommendationer upp som är centrala för bedömningen av nätets elkvalitet, ref [5]. Det ligger således i nätkoncessionsinnehavarens intresse att ta hänsyns till dessa rekommendationer för att … Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling document number EIFS 2010:6 release year Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling document number EIFS 2008:1 release year 2008 link Here is information on how to publish, spread your research, and search for your publications. Most of LiU's research publications are directly imported into DiVA from the Web of Science. Before registering a publication, always check if the publication is already in DiVA! Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten superior title Energimarknadsinspektionens författningssamling document number EIFS 2009:3 release year 2009 link Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: öran orén chefsjurist) ISS 2000-592 1 EIFS 2020:4 Utkom från trycket den 14 december.

Jan 24, 2020 Energimarknadsinspektionens författningssamling, Swedish Energy Markets Inspectorate regulatory code. EIFS, 2014. EN 1434-1:2015. Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3. Energiprisets och den fasta avgiftens  Prisinformation. Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.